Stephans Quintett


Aufnahmedaten
Objektdaten von Stephans Quintett
Teleskop: 12″ Meade ACF f=3050mm
Kamera: SBIG ST2000XM
Filter: SBIG LRGB
Belichtungszeiten: L: 60x4min R: 10x4min G: 10x4min B: 10x4min
Gesamtbelichtungszeit: 6h 40min
Montierung: Vixen New Atlux
Ort: Erdweg/Deutschland (500m)
Datum: 17./18.08.2009
Objekttyp: Galaxiengruppe (NGC7317 NGC 7318A NGC 7318B NGC 7319 NGC 7320)
Größe: –
Helligkeit: 13.0 mag
Sternbild: Pegasus
Entfernung: 300 Mio Lj